Lịch công tác

Lịch công tác tuần 3 năm 2018

Lịch công tác tuần 3 năm 2018

Lịch công tác tuần 3 năm 2018 (Từ ngày 15/01 đến ngày 20/01/2018)

Lịch đại hội công đoàn các đơn vị thuộc viện KHGDVN

Lịch đại hội công đoàn các đơn vị thuộc viện KHGDVN

Lịch đại hội công đoàn các đơn vị thuộc viện KHGDVN (tuần 02 năm 2018, từ 08/1 đến 13/1/2018)

Lịch công tác tuần 2 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 2 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 2 năm 2018 (Từ ngày 08/01 đến ngày 13/01/2018)

Lịch công tác tuần 1 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 1 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 1 năm 2018 (Từ ngày 01/01 đến ngày 06/01/2018)

Lịch công tác tuần 52 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 52 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 52 năm 2017 (Từ ngày 25/12 đến ngày 30/12/2017)

Lịch công tác tuần 51 năm 2017 (Bổ sung lần 3)

Lịch công tác tuần 51 năm 2017 (Bổ sung lần 3)

Lịch công tác tuần 51 năm 2017 (Từ ngày 18/12 đến ngày 23/12/2017)

Lịch công tác tuần 50 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 50 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 50 năm 2017 (Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017)

Lịch công tác tuần 49 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 49 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 49 năm 2017 (Từ ngày 04/12 đến ngày 09/12/2017)

Lịch công tác tuần 48 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 48 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 48 năm 2017 (Từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2017)

Lịch công tác tuần 47 năm 2017 ( Bổ sung lần 2 )

Lịch công tác tuần 47 năm 2017 ( Bổ sung lần 2 )

Lịch công tác tuần 47 năm 2017 (Từ ngày 20/11 đến ngày 25/11/2017)

Lịch công tác tuần 46 năm 2017 ( Bổ sung lần 2 )

Lịch công tác tuần 46 năm 2017 ( Bổ sung lần 2 )

Lịch công tác tuần 46 năm 2017 (Từ ngày 13/11 đến ngày 18/11/2017)

Lịch công tác tuần 45 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 45 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 45 năm 2017 (Từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017)

Lịch công tác tuần 44 năm 2017

Lịch công tác tuần 44 năm 2017

Lịch công tác tuần 44 năm 2017 (Từ ngày 30/10 đến ngày 02/11/2017)

Lịch công tác tuần 43 năm 2017 ( bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 43 năm 2017 ( bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 43 năm 2017 (Từ ngày 23/10 đến ngày 28/10/2017)

Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (Từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2017)