Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin giáo dục quốc tế số 11 (lưu hành nội bộ)
04/03/2014 11:46
Sự thay đổi trong quản trị và quản lý giáo dục đại học: Nghiên cứu điển hình của Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông

Chủ biện GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Hiệu đính: PGS. TS. Vương Thanh Hương
Người dịch & sưu tầm tài liệu: ThS. Vương Hồng Hạnh

File đính kèm: Thông tin giáo dục quốc tế số 11 (lưu hành nội bộ)

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn
  • Print
  • Email