Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin chuyên đề "Toàn cảnh tuyển sinh năm 2015"
12/10/2015 10:52
Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Tiếng nói của cơ quan quản lí      
- Toàn cảnh xét tuyển Đại học, Cao đẳng đợt 1    
- Toàn cảnh xét tuyển Đại học, Cao đẳng đợt 2    
- Toàn cảnh xét tuyển Đại học, Cao đẳng đợt 3, 4 và bổ sung 
- Hiến kế cho Bộ Giáo dục mùa tuyển sinh 2016   
- Phụ lục: Những thông tin quan trọng về tuyển sinh năm 2015 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn
  • Print
  • Email