Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin chuyên đề "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông"
16/05/2015 10:54
Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Thủ tướng phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa
- 778,9 tỷ đồng cho Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông
- Bộ Giáo dục: Chương trình phổ thông mới sẽ nhẹ nhàng hơn
- Chương trình giáo dục phổ thông sẽ được lấy ý kiến rộng rãi
- Khoảng 1.000 người được giới thiệu viết sách giáo khoa mới
- Bộ Giáo dục dự kiến 5 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa
- 45 tiêu chí đánh giá biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh
- Cánh Buồm năm năm rời bến
- Bí mật thành công của Singapore

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn
  • Print
  • Email