Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"
06/06/2017 09:00
Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phát triển con người toàn diện ở nền công nghiệp 4.0 qua tiếp cận giáo dục 
- Ngành giáo dục “đón đầu” cuộc Cách mạng 4.0 ra sao? 
- Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, ngành nghề mới 
- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức lớn với thị trường lao động 
- Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi xác định lại vai trò của người thầy 
- Chương trình giáo dục tổng thể cần gắn với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 
- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 

Tệp đính kèm: Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn

  • Print
  • Email