Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Hội nghị tổng kết công tác công đoàn 2016, phương hướng công tác năm 2017
17/01/2017 20:10
Ngày 17/1/2017, Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, phương hướng công tác năm 2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Công đoàn năm 2016 và đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn năm 2017.

Dự hội nghị có ThS. Vi Văn Điểu – Chủ tịch Công đoàn Viện, Ban chấp hành Công đoàn Viện cùng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, Ban Thanh tra Nhân dân, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, Bí thư đoàn Thanh niên Viện.
     
Đại diện BCH Công đoàn Viện, ThS. Vi Văn Điểu, đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2016. Báo cáo nhấn mạnh phong trào công đoàn trong năm vừa qua đã đạt được những kết quả toàn diện. Tính đến cuối năm 2016, Công đoàn Viện trực tiếp quản lý 447 công đoàn viên sinh hoạt ở 03 công đoàn cơ sở thành viên và 20 công đoàn bộ phận. Công tác chính trị, tư tưởng được giữ vững. Lãnh đạo và công đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Viện trong giai đoạn phát triển mới. Hoạt động công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, giữ vững các nguyên tắc, chế độ, chính sách, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Viện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên, đã tổ chức được nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa.
 

 cd2017.jpg

Chủ tịch Công đoàn Vi Văn Điểu thay mặt BCH Công đoàn Viện tặng Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam Tặng 02 tập thể đạt thành tích xuất sắc nhân dịp kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Viện KHGDVN
 

Đồng thời báo cáo nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác công đoàn năm 2017. Cụ thể như sau:
     
Một là, tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn. Tích cực tham gia công tác quản lí, bảo vệ quyền lợi người lao động; Tạo điều kiện, cơ hội việc làm để góp phần vừa nâng cao năng lực cán bộ vừa góp phần cải thiện đời sống cho mỗi đoàn viên công đoàn;
     
Hai là, tiếp tục duy trì và phát huy vai trò hoạt động của công đoàn bộ phận; phân công nhiệm vụ cho mỗi đoàn viên công đoàn theo đúng chức năng, nghiệp vụ; hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường các sinh hoạt khoa học; hợp tác nghiên cứu; đào tạo và tự đào tạo;
     
Ba là, hưởng ứng và triển khai hiệu quả phong trào thi đua Công đoàn Viện phát động ”Đổi mới - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm trong Nghiên cứu khoa học giáo dục - Đào tạo”;

     
Bốn là, t
uyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Tổ chức thành công đại hội Công đoàn các cấp của Viện KHGD VN; Lập hồ sơ thi đua khen thưởng trong nhiệm kỳ 2012-2016;
   
Năm là, th
am gia đầy đủ và có kết quả các hoạt động chung của công đoàn ngành;
     
Sáu là, cùng với chính quyền, Công đoàn chủ trì, phát động cuộc vận động: Xây dựng kỷ cương, lề lối làm việc trong cơ quan nghiên cứu khoa học; Xây dựng nếp sống văn hóa công sở, chấp hành kỷ cương, nề nếp của công chức, viên chức trong cơ quan, nơi làm việc.

 
cd20171.jpg

Phó Chủ tịch Công đoàn Phạm Đức Quang thay mặt BCH Công đoàn Viện  tặng Giấy khen của Công đoàn Viện cho 05 Công đoàn bộ phận xuất sắc

     
Đặc biệt, trong năm công tác vừa qua, Công đoàn Viện cũng như các công đoàn bộ phận thuộc Viện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Viện. Với thành tích như trên, Hội nghị nhất trí đánh giá Công đoàn Viện là Công đoàn cơ sở vững mạnh với 05 công đoàn bộ phận xuất sắc và 15 Công đoàn bộ phận vững mạnh. Hội nghị cũng nhất trí đề nghị đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân sau đã có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2016.
   

cd20172.jpg
Các đồng chí Công đoàn Viên xuất sắc được nhận giấy khen của Công đoàn Viện

 

Ảnh và bài: Cao Khải 
 

  • Print
  • Email