Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu và góp ý những vấn đề chung, hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới"
19/11/2016 14:56
Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ " Nghiên cứu và góp ý những vấn đề chung, hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới", Mã số V2015-04NV, do TS. Nguyễn Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nhiệm vụ: Cung cấp thông tin và góp ý về những vấn đề chung trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Kết quả nghiên cứu
     - Nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông.
     - Nghiên cứu một số nội dung cụ thể trong quá trình xây dựng chương trình GDPT tổng thể của Việt Nam.
     - Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển chương trình các lĩnh vực/ môn học.
     - Nghiên cứu các định hướng vận dụng  CT và SGK mới cho các vùng miền và các đối tượng học sinh.
     - Nghiên cứu góp ý các văn bản của Bộ GD&ĐT trong quá trình xây dựng chương trình GDPT.- Tổ chức các hội thảo khoa học; tham gia các hội thảo khoa học, các khóa tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Sản phẩm: Nhiệm vụ đã nghiên cứu và hoàn thiện 20 chuyên đề và xây dựng 5 báo cáo tổng thuật.

  Ngọc Thúy        

  • Print
  • Email