Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh 2017
29/03/2017 09:05
Chi tiết xin xem tệp đính kèm

 Tệp đính kèm:
I. Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh 2017
II. Các Phụ lục: 
1. Mẫu đơn đăng kí dự tuyển
2. Mẫu Sơ yếu lí lịch
3. Mẫu thư giới thiệu của cán bộ khoa học
4. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ
5. Mẫu đề cương nghiên cứu
6. Danh mục các lĩnh vực nghiên cứu giai đoạn 2010-2020 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
7. Đội ngũ cán bộ khoa tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
  • Print
  • Email