Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm
30/05/2017 09:48
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm, giảng viên, Trường Đại học Đồng Nai

 BẢO VỆ LUẬN ÁN

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm, giảng viên, Trường Đại học Đồng Nai.

- Đề tài: Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập

- Chuyên ngành: LL & PP DH BM Văn – Tiếng Việt

- Mã số:    62 14 01 11

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 15/6/2017

Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

 

  • Print
  • Email