Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin luận văn thạc sỹ bảo vệ năm 2016 tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
16/01/2017 11:37
Nội dung Xin xem 06 luận văn thạc sỹ đính kèm

1. Thông tin luận văn "Quản lý giáo dục kỹ năng mềm cho sư phạmTrường Đại học Sư phạm Hà Nội theo tiếp cận năng lực”, Tác giả: Lê Hà Thu

2. Thông tin luận văn “Quản lý hoạt động đào tạo giáo viên THCS trường CĐSP Hà Giang đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp",
Tác giả: Lộc Thị Luyến

3. Thông tin luận văn “Quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở trường tiểu học, thành phố ưng Yên, tỉnh Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục”. Tác giả: Vũ Thị Thu Hương

4. Thông tin luận văn “Quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt trong trường mầm non trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc”, Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng

5. Thông tin luận văn “Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực”, Tác giả: Nguyễn Thị Thuý An

6. Thông tin luận văn “Quản lý hoạt động  giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội”, Tác giả: Lê Thị Thu Trà

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
  • Print
  • Email