Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác
24/05/2014 08:53
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam xin giới thiệu Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác"

Cong-van145B.jpg
File đính kèmDanh mục các chuyên đề Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên
  • Print
  • Email