Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lịch công tác tuần 08 năm 2017
19/02/2017 22:39
Lịch công tác tuần 08 năm 2017 (Từ ngày 20/02 đến ngày 25/02/2017)

 

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 20/02

08h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện và trưởng các phòng chức năng, Giám đốc TT ĐT-BD. Phòng THHCQT chuẩn bị nội dung.

14h00

PH.C

Bộ GD&ĐT

Viện trưởng họp về định hướng kế hoạch hoạt động KHCN 2018 do Bộ trưởng chủ trì.

16h00

Phòng họp A13

Họp về công tác tổ chức các trường Thực nghiệm. Phòng TCCB chuẩn bị và mời.

Thứ Ba

21/02

08h00

Phòng họp B20

Quỹ Nafosted sang làm việc ghi nhận tình hình thực hiện 3 đề tài bên quỹ tài trợ cho Viện KHGDVN, Chủ nhiệm đề tài: Ông Phan Văn Nhân, Bà Đỗ Thị Bích Loan (Trung tâm  NC QLGD), Bà Trần Thị Thái Hà (Trung tâm  Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực). Thành phần : Đại diện quỹ Nafosted, đại diện của 3 đề tài,  đại diện Phòng KT-TV. Phòng KT-TV chuẩn bị và mời.

08h00

Phòng họp A13

Tập thể lãnh đạo họp với vụ TCCB, KHCN-MT về Kiện toàn tổ chức Viện. TS. Trương Xuân Cảnh chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm đánh giá VNEN. PVT Nguyễn Đức Minh chủ trì. Thư ký nhóm chuẩn bị.

14h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu Đánh giá triển khai CT hành động của ngành về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”. VT chủ trì. TS. Trịnh Thị Anh Hoa và nhóm chuẩn bị

14h00

Hội trường C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Hồ Thị Nga, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Tư

22/02

 

08h00

Phòng họp C53

Họp Đảng ủy Viện. Nội dung: Qui hoạch Đảng ủy Viện giai đoạn 2020 – 2025. Thành phần: BCH Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các chi bộ. VP Đảng ủy chuẩn bị.

08h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu Giáo dục đạo đức lối sống cho HS,SV. PVT Hoàng chủ trì. (Tổ thư ký chuẩn bị nội dung)

10h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục PVT Hoàng chủ trì (Tổ thư ký chuẩn bị nội dung)

14h00

PH.C Bộ BD&ĐT

Viện trưởng họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tháng 02/2017.

Thứ Năm

23/02

08h00

Phòng họp A13

Viện làm việc với Học Viện QLGD về Báo cáo thường niên giáo dục. P. QLKH chuẩn bị nội dung và mời họp.

10h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về Chỉ số phát triển giáo dục địa phương. VT chủ trì. PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Phương, TS. Nguyễn Thị Hồng Vân chuẩn bị.

14h00

PH. D Bộ GD&ĐT

LĐ Viện họp về báo cáo việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp do TT Bùi Văn Ga chủ trì. Mời LĐ TT NCGD ĐH&NN cùng VT tham dự.

16h30

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Đồng Văn Bình, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

Thứ Sáu

24/02

 

09h30

Trường CĐSPTƯ

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc tại trường Cao đẳng sư phạm trung ương.

08h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện.

15h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ B2015-37-35NV do TS. Trịnh Thị Anh Hoa chủ nhiệm. Kính mời: Hội đồng (theo Quyết định), đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng  và Trung tâm NC Quản lý giáo dục cùng tham dự.

17h00

Phòng A4

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ B2015-37-41NV do TS. Trần Thị Phương Nam chủ nhiệm. Kính mời: Hội đồng (theo Quyết định), đại diện Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng  và Trung tâm NC Quản lý giáo dục cùng tham dự.

Thứ Bẩy

25/02

 

 

 

 

 

 

  • Print
  • Email