Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lịch công tác tuần 15 năm 2017 (cập nhật 8h00 ngày 12/4/2017)
09/04/2017 22:26
Lịch công tác tuần 15 năm 2017 (Từ ngày 10/4 đến ngày 15/4/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 17/4

08h00

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Viện và trưởng các phòng chức năng, Giám đốc TT ĐT-BD. Phòng THHCQT chuẩn bị nội dung.

14h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ thuộc Chương trình KHGD do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần: Viện trưởng dự

Thứ Ba

18/4

08h00

Phòng họp A4

Hội đồng  tư vấn về danh mục đề tài cấp Bộ 2018. Thành phần: LĐ Viện. Phòng QLKH chuẩn bị nội dung và mời họp.

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm chuẩn bị báo cáo Những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý GD&ĐT. Viện trưởng chủ trì, Trung tâm NC QLGD chuẩn bị và mời.

Thứ Tư

19/4

 

08h00

Phòng họp A4

08h-09h: Họp thường trực Ban soạn thảo Đề án tự chủ của các đơn vị thuộc Viện. Phòng TCCB phối hợp với Phòng KTTV chuẩn bị báo cáo.

09h-10h30: Họp góp ý Dự thảo Đề án tự chủ và nâng cấp Tạp chí KHGD. TP: Ban soạn thảo. Tạp chí KHGD chuẩn bị.

10h30

Phòng họp A4

Họp về phương án vị trí việc làm của nhân viên lái xe. Thành phần theo QĐ. Phòng TCCB phối hợp với phòng THHCQT và P.KTTV chuẩn bị.

14h00

Phòng họp D205

Bộ GD&ĐT

Họp hoàn thiện Dự thảo Báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập do TT Phạm Mạnh Hùng chủ trì. TS. Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị nội dung, cùng Viện trưởng tham dự và báo cáo.

Thứ Năm

20/4

08h30

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Nguyễn Đức Thành, chuyên ngành LL&PPDHBM Toán. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A4

Hội đồng thẩm định cấp Bộ Đề án: Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vào giảng dạy trong các trường học của hai nước. Thành phần: Theo Quyết định của Bộ GDDT, LĐ Viện, theo giấy mời, Ban chỉ đạo Đề án Việt - Lào, Ban soạn thảo Đề án cùng tham dự. Tổ thư ký ĐA chuẩn bị và mời.

14h00

Phòng họp A13

14h00 – 15h00: Họp góp ý quy chế quản lý tài chính. Thành phần: LĐ Viện, trưởng phòng chức năng. Phòng KTTV chuẩn bị.

15h00: Họp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần: LĐ Viện, trưởng phòng chức năng. Phòng KTTV chuẩn bị.

Thứ Sáu

21/4

 

08h00

Phòng họp A4

Họp góp ý Chương trình giáo dục phổ thông. Thành phần: Lãnh đạo Viện, các thành viên Ban nghiên cứu hỗ trợ chương trình GDPT. Phòng QLKH phối hợp Tổ thư ký Ban chuẩn bị. 

14h00

Trụ sở Chính phủ.

Viện KHGDVN chủ trì, phối hợp với Vụ KHTC, Vụ TCCB báo cáo PTT Vũ Đức Đam về chuyên đề: Những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; định hướng và giải pháp.

Thành phần: Viện trưởng và TS. Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị nội dung, tham dự và báo cáo

Thứ Bẩy

22/4

 

 

 

 

 

 

  • Print
  • Email