Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (Bổ sung lần 2)
18/06/2017 23:47
Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (Từ ngày 19/6 đến ngày 24/6/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 19/6

08h00

Phòng họp A13

8h00-9h00: Họp giao ban tuần. Thành phần theo qui định.

09h00: Bàn về nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Thành phần: Ngoài thành phần giao ban, P. THHCQT chuẩn bị nội dung và mời dự.

14h00

Các cơ quan báo chí

Chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. P. THHCQT chủ trì.

16h00

Phòng họp A13

P. THHCQT báo cáo tình hình cơ sở vật chất cho LĐ Viện. Thành phần: LĐV, LĐ P. THHCQT, KTTV, TCCB

Thứ Ba

20/6

08h00

KS Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng

Trung tâm NC GD Đặc biệt tổ chức Hội thảo Khoa học xin ý kiến cho Dự thảo “Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em CHCKK giai đoạn 2017-2020”. (cả ngày)

08h00

Phòng họp A13

Nhóm nghiên cứu về khắc phục hạn chế trong giáo dục tổ chức thảo luận. P. QLKH chuẩn bị và mời dự 

09h00

Bộ GD&ĐT

PVT Lê Anh Vinh dự buổi làm việc với Đoàn KEDI Hàn Quốc.

14h00

Phòng họp A4

Bàn về công tác truyền thông của Viện (nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6). P. THHCQT chủ trì.

15h30

Phòng họp A13

Góp ý hoàn thiện Đề án nâng cấp Tạp chí KHGD. Thành phần: LĐV, đại diện các phòng chức năng, CB Tạp chí KHGD.

Thứ Tư

21/6

 

08h00

Phòng họp A13

Họp về kinh phí năm 2017 và Đề án tự chủ của các trường Thực nghiệm. Thành phần: BGH và kế toán 3 trường TN, Phòng KTTV, LĐ các phòng TCCB, QLKH, TH-HC-QT. Phòng KTTV chuẩn bị.

09h00

Phòng họp A4

Viện trưởng và PVT Lê Anh Vinh tiếp và làm viêc với đoàn chuyên gia của Tổ chức KEDI, Hàn Quốc. Kính mời các Trung tâm NCGD Mầm non, Phổ thông, Đại học, Phân tích dự báo (Mỗi trung tâm 1 Lãnh đạo, 1 chuyên viên), P. QLKH và P. HTQT cùng dự. Phòng HTQT chuẩn bị.

14h00

Trường Thực nghiệm

Đoàn KEDI thăm và làm việc về công tác thống kê giáo dục tại trường phổ thông. PVT Lê Anh Vinh chủ trì.

15h00

Phòng họp A4

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Trịnh Huề, chuyên ngành Quản lý Giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

16h30

Phòng họp B20

Nhóm NC về điều chỉnh chương trình GDPT hiện hành làm việc. TS. Lương Việt Thái chuẩn bị nội dung và mời dự (đại diện các phòng chuyên môn của TT NC HDPT), P. QLKH, TT Đánh giá ( Chuyển từ chiều thứ 5 xuống)

Thứ Năm

22/6

08h00

Hội trường

C52, C53

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Cao Thị Cúc, chuyên ngành LL&LS Giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

Phòng họp A4

Báo cáo phương án chuyển trường THCS từ cơ sở cũ sang trường học mới (nhà B). Thành phần: LĐ Viện, LĐ phòng THHCQT, KTTV, TCCB, BQL dự án XD trường và Ban giám hiệu các trường Thực nghiệm. Phòng THHCQT phối hợp với BGH trường THCS chuẩn bị và báo cáo.

08h30

Phòng họp B20

PVT.Trần Huy Hoàng làm việc với Cục Hợp tác quốc tế về Kế hoạch tập huấn chương trình và sách Tiếng Việt (thực nghiệm) cho học sinh Lào tại Lào. Kính mời các chủ biên cùng dự. Tổ thư ký chuẩn bị và mời họp.

14h00

Bộ KHCN

PVT Nguyễn Đức Minh làm việc tại Bộ KHCN

14h00

Phòng họp A4

Họp về hoạt động Thực nghiệm năm 2017 – 2018. Thành phần: BGH các trường Thực nghiệm, các trung tâm: GD Phổ thông, Tâm lý học và Giáo dục học, Công nghệ GD, Đánh giá KQGD.PVT Trần Huy Hoàng chủ trì.

14h30

PH tầng 3

Số 4 Trịnh Hoài Đức

Hà Nội

Trung tâm NCGD Mầm Non tổ chức Hội thảo"Thực trạng và giải pháp xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo dân tộc H' Mông, Dao". Thành phần: Theo giấy mời. TT NCGD Mầm non chuẩn bị. Chuyển từ thứ 4 lên

Thứ Sáu

23/6

 

08h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu chương trình TH.
 PVT Trần Huy Hoàng chủ trì.

09h00

Văn phòng Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự Hội thảo khởi động khoản vay Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2.

14h00

Phòng họp A13

P. KTTV báo cáo đề án tự chủ chi thường xuyên và tình hình kinh phí của các trường TN. BGH và kế toán các trường phối hợp chuẩn bị. Thành phần: LĐV, LĐ các phòng KTTV, TCCB, QLKH, THHCQT.

14h00

Phòng họp

A4

Họp Ban nội dung Chương trình Diễn đàn Giáo dục Quốc gia 2017. Kính mời các thành viên của Ban nội dung. Phòng HTQT chuẩn bị. (PVT Lê Anh Vinh chủ trì)

Thứ Bẩy

24/6

 

 

 

 

 

 

  • Print
  • Email