Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (Bổ sung lần 1)
06/08/2017 21:26
Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (Từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2017)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 07/8

08h00 – 09h30

Liên hệ phòng THHCQT

Các phòng chủ trì làm việc với LĐV phụ trách để hoàn thiện trình giao ban.

09h30

Phòng họp A13

Họp giao ban tuần. Thành phn: Lãnh đạo Viện và Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm ĐT-BD. Phòng THHCQT chuẩn bị

14h00

Phòng họp A13

Viện trưởng làm việc với LĐ các trường Thực nghiệm về công tác chuẩn bị năm học 2017 – 2018. LĐ các trường TN chuẩn bị báo cáo.

14h00

Phòng họp

A4

Họp Ban nội dung Diễn đàn Giáo dục Quốc gia. Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh chủ trì cuộc họp. Phòng HTQT chuẩn bị và mời.

16h00

Phòng họp B20

Họp nhóm viết báo cáo về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. PVT. Trần Huy Hoàng chủ trì họp. (PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh chuẩn bị và mời họp).

Thứ Ba

08/8

08h00

PH.D205

Bộ GD&ĐT

Họp kế hoạch truyền thông năm học 2017 – 2018 do Bộ trưởng chủ trì. Mời PVT Nguyễn Đức Minh dự họp

 

08h00

Phòng họp A13

Họp về kế hoạch giáo dục nhà trường TH School. PVT. Trần Huy Hoàng chủ trì họp. Nhóm Thư ký mời.

14h00

Phòng họp A4

Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện về hồ sơ Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2018. Viện trưởng chủ trì.

16h00

Phòng họp B20

Họp về xây dựng hướng dẫn điều chỉnh chương trình GDPT do PVT. Lê Anh Vinh chủ trì.

Thứ Tư

09/8

 

08h00

Phòng họp A13

Họp đề xuất giới thiệu Danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 của các Trường Thực nghiệm. Thành phần: Viện trưởng; Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm ĐTBD, Hiệu trưởng 3 Trường Thực nghiệm, Giám đốc Trung tâm NC. Giáo dục phổ thông; Công nghệ giáo dục. Phòng TCCB chuẩn bị

09h00

Phòng họp A13

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện để bình xét thi đua cho các trường Thực Nghiệm năm học 2016-2017. Thành phần theo quyết định. Phòng TCCB chuẩn bị.

14h00

Phòng họp A13

Họp Đảng ủy Viện

16h00

Phòng họp A4

Họp Đề án 54. Thành phần: Lãnh đạo Viện và Ban soạn thảo. Phòng TCCB và Tổ thư kí chuẩn bị.

Thứ Năm

10/8

08h00

PH.C Bộ GD&ĐT

Viện trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ (duyệt hồ sơ đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và một số nội dung khác).

 

08h00

Phòng họp A4

Nghiệm thu nhiệm vụ thực nghiệm. Thành phần: Hội đồng, đại diện các phòng chức năng.  PVT. Trần Huy Hoàng chủ trì

08h00

Phòng họp B20

Tổ chức chấm chuyên đề tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Nga, chuyên ngành LL&LS giáo dục. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

14h00

PH tầng 3 số 4 Trịnh Hoàn Đức

Họp với các đơn vị ngoài Viện đang làm việc tại số 4 Trịnh Hoài Đức. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh, LĐ phòng THHCQT và cán bộ tổ quản trị. Phòng THHCQT chuẩn bị nội dung và mời. (chuyển từ thứ sáu xuống)

14h00

Phòng họp C53

Họp Sơ kết Công đoàn Viện.Thành phần: theo giấy mời và Giấy triệu tập. Văn phòng Công đoàn chuẩn bị.

Thứ Sáu

11/8

 

08h00

Phòng họp A4

Tổ chức seminar luận án cho NCS Đoàn Như Hùng, chuyên ngành QLGD. Trung tâm ĐT&BD chuẩn bị và mời.

08h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu về Hoạt động Thực nghiệm. PVT. Trần Huy Hoàng chủ trì họp. Hoãn chuyển tuần sau.

14h00

Phòng họp A4

Họp nhóm nghiên cứu về chỉ số giáo dục. PVT. Trần Huy Hoàng chủ trì họp. Nhóm Thư ký mời. Hoãn chuyển tuần sau.

Thứ Bẩy

12/8

 

 

 

 

 

 

  • Print
  • Email
Tin mới hơn
Lịch công tác tuần 33 năm 2017 (13/08/2017)