Loading ....
 
Thông báo kết quả chính thức điểm thi các môn thi kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức Viện KHGD VN, năm 2016
29/12/2016 10:36
Kết quả chính thức điểm thi các môn thi kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, kì thi tuyển viên chức Viện KHGDVN năm 2016

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÍNH THỨC ĐIỂM THI CÁC MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG  VÀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KÌ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN KHGD VIỆT NAM, NĂM 2016

         Căn cứ kết quả điểm thi các môn thi Kiến thức chung và Chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết và thi thực hành), kì thi tuyển viên chức Viện KHGDVN năm 2016; Căn cứ kết quả điểm chấm phúc khảo đối với các bài thi của thí sinh có đề nghị phúc khảo; Căn cứ đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức Viện KHGDVN năm 2016; ngày 28 tháng 12 năm 2016 Viện trưởng Viện KHGDVN đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-VKHGDVN về việc công nhận kết quả chính thức điểm thi các môn thi Kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, kì thi tuyển viên chức Viện KHGDVN năm 2016.
      Chi tiết kết quả điểm thi được đăng tải trên website của Viện và được dán niêm yết tại trụ sở chính của Viện KHGD Việt Nam, Địa chỉ số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
 
 
 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM (VNIES)

Trụ sở chính: 101 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Website: www.vnies.edu.vn; Email: info@vnies.edu.vn
Điện thoại : (84-4) 39423108; Fax : (84-4) 38221521