Loading ....
 
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017
22/02/2017 09:18
Chi tiết về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2017, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học của NCS (Chi tiết xem công văn kèm theo)

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM (VNIES)

Trụ sở chính: 101 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
Website: www.vnies.edu.vn; Email: info@vnies.edu.vn
Điện thoại : (84-4) 39423108; Fax : (84-4) 38221521