Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014-12
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt
Các thành viên tham gia: Ths. Phan Thị Bích Lợi - Thư ký
                                              TS. Lương Việt Thái - Thành viên
                                              TS. Dương Quang Ngọc – Thành viên
                                              Ths. Đào Văn Toàn – Thành viên
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2014/ tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa (CT và SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) sau năm 2015 xác định rõ sẽ tiếp cận theo đinh hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Đề án xác định rõ cần tăng cường tích hợp các môn học ở cấp tiểu học và THCS. Ở lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS, các môn vật lý, hóa học, sinh học dự kiến sẽ được tích hợp trong môn học khoa học tự nhiên. Với những định hướng nêu trên, cần có các nghiên cứu cụ thể về cách thức xây dựng các chủ đề, biên soạn tài liệu học tập theo các chủ đề theo định hướng phát triển năng lực người học trong chương trình GDPT sau năm 2015. Đề tài nghiên cứu lựa chọn vì vậy có tính câp thiết.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS nhằm phát triển năng lực học sinh. Đề xuất thiết kế nội dung, xây dựng tài liệu học tập cho học sinh lĩnh vực khoa học tự nhiên trong phát triển chương trình GDPT Việt Nam sau năm 2015.

4. Nội dung nghiên cứu

- Một số lý luận về thiết kế nội dung, biên soạn tài liệu học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh
- Xây dựng một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học
- Biên soạn tài liệu học tập hai chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học

5. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài chỉ biên soạn và xin ý kiến chuyên gia về tài liệu học tập 02 chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tổng hợp và phân tích tài liệu để hình thành cơ s ở lý luận của vấn đề nghiên cứu
- Phương pháp hồi cứu tư liệu: Tổng hợp và phân tích tài liệu trong và ngoài nước về thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập.
- Phương pháp chuyên gia: semina xin ý kiến của các chuyên gia môn học, giáo viên trường THCS thực nghiệm về những vấn đề có liên quan.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận của việc thiết kế nội dung chủ để học tập lĩnh vực khoa học tự nhiên ở cấp THCS

1.1. Một số cơ sở lý luận
1.2. Chủ đề học tập
1.3. Tài liệu học tập
1.4. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam về xây dựng chủ đề học tập

Chương 2: Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học

2.1. Nguyên tắc xây dựng chủ đề
2.2. Xây dựng một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học
2.3 Biên soạn tài liệu học tập chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã vận dụng có cải tiến mô hình dạy học khoa học qua khám phá để đề xuất cấu trúc và biên soạn tài liệu gồm 02 chủ đề: (i) Nước (bài: Trạng thái và tính chất của nước); (ii) Biến đổi vật chất (bài: Biến đổi hóa học) với 02 bài minh họa nhằm phát triển năng lực học sinh.

9. Kết luận và khuyến nghị

Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các chủ đề học tập và thiết kế tài liệu nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh. Tổng quan các nghiên cứu về một số khái niệm công cụ liên quan đến đề tài. Đề tài đã vận dụng mô hình 5E trong phương pháp dạy học khám phá để đề xuất cấu trúc bài học trong tài liệu học tập môn khoa học tự nhiên cấp THCS nhằm phát triển năng lực học sinh. Đề tài cũng xây dựng nội dung và biên soạn tài liệu học tập cho học sinh có minh họa hai bài học thuộc hai chủ đề Nước và Biến đổi vật chất nhằm phát triển năng lực học sinh trong việc đổi mới CT và SGK sau năm 2015

Khuyến nghị

- Kết qủa nghiên cứu mới chỉ là bước đầu cần nghiên cứu sâu hơn để xây dựng các chủ đề học tập từ nội dung, qui trình xây dựng đến biên soạn tài liệu học tập lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học.

- Biên soạn tài liệu và thực hiện thử nghiệm ở một số điểm trường để xây dựng tài liệu hoàn chỉnh

- Cần mở rộng thêm các nghiên cứu khác liên quan đến chủ đề học tập

- Cần có thêm các nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ để đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chủ đề.

Từ khóa: 1/ Thiết kế nội dung; 2/ Tài liệu học tập cấp THCS ; 3/ Chủ đề lĩnh vưc khoa học tự nhiên; 4/ Phát triển năng lực người học