Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Xây dựng bài tập rèn kỹ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4 khó khăn về viết
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014-17
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Các thành viên tham gia: Nguyễn Kim Hoa
                                              Lê Thị Tố Uyên
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2014/ tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Khó khăn về viết (KKVV) là một dạng của khó khăn học tập đặc thù, cùng với khó khăn về đọc và khó khăn về tính toán. Trên thế giới đã có nhiều những công trình nghiên cứu khả thi KKVV. Ở Việt Nam, một số các nghiên cứu đã quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, phần lớn tập trung vào vấn đề khó khăn về kĩ thuật viết tay mà hầu như chưa có công trình nghiên cứu nào cho vấn đề khó khăn trong tạo lập văn bản.

Tạo lập văn bản là một kĩ năng rất quan trọng đối với HS tiểu học nói chung và HS KKVV nói riêng.Tập làm văn là tên một phân môn của môn Tiếng Việt, rèn kĩ năng tạo lập văn bản cho HS thông qua hình thức nói và viết.. Tuy nhiên, tập làm văn là một trong những nội dung khó đối với HS KKVV. Nguyên nhân căn bản là do HS khó khăn trong kĩ thuật viết chữ, khó khăn trong tạo lập văn bản, hạn chế trong việc thiết lập các ý tưởng và thể hiện các ý tưởng đó bằng văn bản. Khó khăn đó là rào cản sự tiến bộ học tập, học tiếp lên các bậc học trên và khó khăn trong giao tiếp bằng văn bản.

Đề tài: “Xây dựng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho HS lớp 4 khó khăn về viết ” được tác giả lựa chọn để nghiên cứu với mục đích giúp GV hỗ trợ HS KKVV – Khó khăn trong tạo lập văn bản học làm văn.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng các bài tập đặc thù rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn Tập làm văn cho HS lớp 4 khó khăn về viết nhằm cải thiện và phát triển năng lực viết của các em này.

4. Nội dung nghiên cứu

- Làm rõ cơ sở lí luận về tạo lập văn bản của học sinh khó khăn về viết: Các khái niệm công cụ, nguyên nhân, đặc điểm, phân loại khó khăn về viết, đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 4 có khó khăn về viết, hệ thống ngữ pháp tạo lập văn bản viết ở tiểu học; nội dung, chương trình phân môn Tập làm văn lớp 4.
- Khảo sát thực trạng tạo lập văn bản của học sinh lớp 4 có khó khăn về viết
- Xây dựng nhóm bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản của học sinh lớp 4 có khó khăn về viết

5. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu những khó khăn về tạo lập văn bản viết của HS KKVV và hệ thống bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết; Khảo sát thực trạng ở lớp 4, một số trường tiểu học: TH Nguyễn Trãi (HN), TH Khương Đình (HN), TH Hòa Bình (TP HCM), TH Tứ Minh (TPHD), TH Đông kết (HY).

6. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận; Nhóm các ph¬ương pháp nghiên cứu thực tiễn; Nhóm các ph¬ương pháp nghiên cứu khác.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận về tạo lập văn bản của học sinh khó khăn về viết

1.1. Tổng quan nghiên cứu
1.2. Các khái niệm công cụ
1.3. Nguyên nhân, đặc điểm, phân loại khó khăn về viết
1.4. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 4 có khó khăn về viết
1.5. Hệ thống ngữ pháp tạo lập văn bản viết ở tiểu học; Nội dung, chương trình

Chương 2: Thực trạng tạo lập văn bản của học sinh lớp 4 có khó khăn về viết

2.1. Mục đích khảo sát
2.2. Nội dung đánh giá

Chương 3: Xây dựng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản của học sinh lớp 4 có khó khăn về viết

3.1. Nguyên tắc xây dựng bài tập
3.2. Một số dạng bài tập và cách thức thiết kế bài tập cho học sinh khó khăn về viết
3.3. Phương hướng vận dụng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết trong phân môn tập làm văn lớp 4

8. Những đóng góp chính của đề tài

- Các khái niệm công cụ của đề tài, bao gồm khái niệm khó khăn về viết, kĩ năng, văn bản và tạo lập văn bản được làm rõ.

- Bộ phiếu nhận biết khó khăn về viết – khó khăn trong tạo lập văn bản ở học sinh lớp 4 được xây dựng và thử nghiệm đảm bảo độ tin cậy. Đánh giá sáng lọc HS khó khăn về viết và mức độ khó khăn của HS;

- Các dạng bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết cho học sinh lớp 4 khó khăn về viết. Các bài tập này có thể thực hiện trong các tiết học chính khóa hoặc buổi hai trong các trường tiểu học có học sinh khó khăn về viết tham gia học tập.

9. Kết luận và khuyến nghị

Nhiệm vụ nghiên cứu đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

Đề tài đã nghiên cứu được cơ sở lí luận làm luận cứ khoa học nhằm mục đích xây dựng được hệ thống bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản cho HS khó khăn về viết. Đề tài đã tổng quan được các vấn đề khó khăn về viết, HS khó khăn về viết dưới góc độ Y học, Ngôn ngữ học và Giáo dục học ở trong và ngoài nước; Đề tài đã đưa ra cách nhận diện, loại trừ và đặc điểm của HS khó khăn về viết nhằm giúp GV nhận dạng một đối tượng HS có khó khăn trong trường học, có nhu cầu hỗ trợ giáo dục đặc biệt.

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên đã thiết kế phiếu bài tập nhằm khảo sát thực trạng, tìm hiểu và phát hiện những khó khăn của HS, thực trạng dạy và học hoà nhập đối tượng HS này trong các một số trường tiểu học. Sau khi xin ý kiến của các chuyên gia, nhóm đề tài tiến hành khảo sát ở 4 tính thành: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hưng yên , Hải Dương. Từ kết quả khảo sát, nhóm đề tài đã phân tích và tiến hành xây dựng các bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản viết cho nhóm đối tượng HS này.

Đề tài đã xây dựng được hệ thống nhóm bài tập. Các bài tập đã được giảm độ khó so với các bài tập trong sách giáo khoa hiện hành. Một số bài tập đã đưa ra những câu hỏi gợi ý để làm rõ hơn yêu cầu của bài tập, HS có thể hiểu yêu cầu hơn và làm những bài tập có yêu cầu đơn giản hơn. Trong một số các bài tập đã đưa vào một số tranh ảnh để học sinh có thể quan sát, đó cugnx là nhưgnx gợi ý bằng tranh để HS có thể đưa ra ý tưởng, viết câu dễ hơn và cos thể lựa chọn từ ngữ có hình ảnh hơn đối với văn miêu tả

Khuyến nghị:

- Tuyên truyền rộng rãi trong GV và CBQL các trường học, trong nhân dân rằng trong trường phổ thông hiện nay có một bộ phận HS học tập không hiệu quả. Các em có những khó khăn trong học tập như: Khó khăn về đọc, khó khăn về viết hoặc khó khăn về tính toán. Những khó khăn này, các nhà chuyên môn có các cách gọi tên khác nhau: Khó khăn về học, Khó khăn học tập đặc thù, khuyết tật học tập,… Những khó khăn này xuất phát từ nội tại của HS, hoàn toàn không do khách quan tác động đến như: năng lực dạy học của GV, HS lười biếng, do gia đình không quan tâm hoặc do bất đồng ngôn ngữ...;

- Thống nhất về thuật ngữ để có một tên gọi chung với đối tượng HS có khó khăn học tập đặc thù này. Đề xuất tên gọi: Khó khăn về viết – khó khăn tạo lập văn bản;

- Có sự kết hợp với các bác sĩ nhi khoa để phối kết hợp trong việc khám và hỗ trợ can thiệp;

- Tập huấn cho GV về phương pháp dạy học hiệu quả đối với những HS này;

- Đề nghị có chính sách phù hợp cho những GV dạy học hoà nhập HS khó khăn học tập đặc thù;

- Cần tiếp tục nghiên cứu các biện pháp và phương pháp dạy học cho đối tượng HS khó khăn học tập đặc thù.

Từ khóa: 1/ Kĩ năng tạo lập văn bản viết; 2/ Bài tập; 3/ Khó khăn về viết; 4/ Học sinh lớp 4; 5/ Môn Tập làm văn