Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2012-22
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Thị Trang
Các thành viên tham gia: ThS. Mai Thị Phương
                                              TS. Vương Hồng Tâm
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 8 năm 2013

2. Tính cấp thiết

Theo số liệu thống kê, Việt Nam có khoảng 1,2 triệu trẻ khuyết tật, trong đó trẻ khiếm thính chiếm 12,43%, trẻ khiếm thị chiếm 13,73%, trẻ chậm phát triển trí tuệ chiếm 28,36%, trẻ khuyết tật ngôn ngữ chiếm 12,57%, trẻ vận động 19,25%, trẻ đa tật chiếm 12,62% …Thực tế trên thế giới vàở Việt Nam đều cho thấy điện cực ốc tai có hiệu quả cho những người khiếm thính ở mức độ nặng và sâu trong việc phục hồi khả năng nghe nói. Đặc biệt với công nghệ và kĩ thuật ngày càng được cải biến tinh vi, điện cực ốc tai giờ có thểáp dụng cấy cho trẻ 6 tháng tuổi. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ khiếm thính được cấy điện cực ốc tai sớm, được can thiệp tích cực sau cấy thì có sự phát triển ngôn ngữ nói không thua kém so với trẻ nghe bình thường.

Ngôn ngữ không chỉ là một phương tiện giao tiếp mà ngôn ngữ còn là công cụ của tư duy. Nhờ có ngôn ngữ trẻ có thể tìm hiểu, khám phá, tiếp nhận thế giới xung quanh, đồng thời ngôn ngữ cũng là phương tiện giúp trẻ kết nối với mọi người xung quanh, thiết lập các mối quan hệ. Với trẻ trẻ nhỏ thì sự phát triển ngôn ngữở giai đoạn 3 – 6 tuổi cóý nghĩa to lớn. Đây là giai đoạn trẻ có sự phát triển mạnh mẽ về vốn từ vựng, hoàn thiện cơ quan phát âm, phát triển việc sử dụng vốn từ ngữ cũng như cấu trúc ngữ pháp. Do vậy, ngôn ngữ phát triển tốt là tiền đề quan trọng cho việc trẻ chuẩn bị bước sang môi trường học mới – môi trường học tiểu học. Bởi vậy, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ sử dụng phương tiện trợ thính, đặc biệt là trẻ cấy điện cực ốc tai giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng. Để trẻ có thể phát triển ngôn ngữ nói một cách toàn diện thìđòi hỏi sự phát triển tích cực ở các khía cạnh nghe, hiểu, sử dụng ngôn ngữ nói. Việc nghe hiểu ngôn ngữ nói tốt sẽ là tiền đề cho việc phát triển vốn từ, sử dụng vốn từđó trong hoạt động sinh hoạt, vui chơi và giáo dục. Ở Việt Nam đã có các công trình nghiên cứu về phát triển giao tiếp, ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính trong môi trường giáo dục hòa nhập. Tiếp nối những nghiên cứu đó, chúng tôi lựa chọn “Biện pháp phát triển khả năng nghe – hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính sau cấy điện cực ốc tai” làm vấn đề nghiên cứu, nhằm giúp trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai có thể phát huy tối đa khả năng nghe để phát triển ngôn ngữ nói, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng can thiệp sớm, giúp các bé có khả năng hòa nhập tốt nhất.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề xuất một số biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai.

4. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lí luận: các vấn đề liên quan đến trẻ khiếm thính, điện cực ốc tai, phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính.
- Nghiên cứu thực trạng khả năng nghe hiểu lời nói, các biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính sau cấy điện cực ốc tai.
- Đề xuất một số biện pháp phát triển khả năng nghe – hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính sau cấy điện cực ốc tai và thực nghiệm sư phạm.

5. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi khoa học: Phát triển ngôn ngữ nói, đặc biệt là ngôn ngữ hiểu cho trẻ mẫu giáo (từ 3 – 6 tuổi) là vô cùng quan trọng. Sự phát triển tốt về ngôn ngữ sẽ góp phần tạo nền tảng tốt cho trẻ chuẩn bị bước sang giai đoạn học đường. Do vậy, phát triển khảănng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi cấy điện cực ốc tai góp phần nâng cao chất lượng ngôn ngữ nói và hiệu quả hòa nhập, giúp trẻ có sự chuẩn bị tốt nhất để chuyển sang giai đoạn giáo dục mới – giai đoạn học đường. Trên cơ sởđó, đề tài nghiên cứu khả năng nghe hiểu lời nói của trẻ khiếm thính sau cấy điện cực ốc tai từ 3 – 6 tuổi, từđóđề xuất một số biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ sau cấy điện cực ốc tai.

Phạm vi đối tượng: Khả năng hiểu lời nói của trẻ khiếm thính sau cấy điện cực ốc tai.

Phạm vi địa bàn: đề tài tập trung thực hiện ở Cơ sở thực nghiệm giáo dục đặc biệt – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, trường mầm non thực nghiệm Linh Đàm.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý luận; Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; Phương pháp nghiên cứu hồ sơ của trẻ; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp toán thống kê.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Các vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Cơ sở lý luận về trẻ khiếm thính và phương tiện trợ thính
1.3. Đặc điểm nghe hiểu ngôn ngữ của trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nghe nói của trẻ khiếm thính sau cấy điện cực ốc tai

Chương 2: Thực trạng khả năng nghe nói của trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai ở địa bàn Hà Nội

2.1. Tổ chức khảo sát thực trạng
2.2. Kết quả khảo sát

Chương 3: Biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai và thực nghiệm sư phạm

3.1. Một số nguyên tắc xác định các biện pháp
3.2. Phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho TKT cấy ĐCÔT

8. Những đóng góp chính của đề tài

- Đề tài đã làm rõđược một số khái niệm: ốc tai điện tử, đặc điểm nghe hiểu lời nói của trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai
- Đề tài đã khảo sát thực trạng khả năng nghe hiểu lời nói của 10 trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai và các biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói.
- Đề xuất và thực nghiệm sư phạm các biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho trẻ khiếm thính cấy điện cực ốc tai.

9. Kết luận và khuyến nghị

Trẻ cấy ĐCÔT có sức nghe khá lý tưởng, có cơ hội phát triển ngôn ngữ nói tốt nếu trẻđược huấn luyện thính giác tích cực sau cấy.

Phát triển khả năng nghe hiểu lời nói là tiền đề quan trọng cho việc phát triển ngôn ngữ nói ở trẻ.

Việc phát triển khả năng nghe hiểu lời nói cho TKT sau cấy ĐCÔT không chỉ có tận dụng sức nghe mà cần phải có sự kết hợp nhiều biện pháp khác nhau để trẻ có thể phát huy tối đa khả năng nghe của mình và phát triển được ngôn ngữ nói.

Các biện pháp phát triển khả năng nghe hiểu lời nói được xây dựng là phù hợp và hiệu quả cho TKT cấy ĐCÔT.

Trẻ cần được áp dụng tích cực, thường xuyên và linh hoạt các biện pháp để có thể phát triển toàn diện khả năng nghe hiểu lời nói và vận dụng linh hoạt vào các tình huống sinh hoạt, chăm sóc và giáo dục hàng ngày.

Các biện pháp này không chỉáp dụng cho trẻ cấy ĐCÔT mà còn có thểáp dụng trong quá trình can thiệp sớm cho TKT có sử dụng phương tiện trợ thính để phát triển ngôn ngữ nói.

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã kiến nghị:

Đối với các nhà nghiên cứu: cần nghiên cứu và thích ứng và cụ thể hóa chương trình nghe nói 4 năm đầu tiên để có sự phù hợp với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính Việt Nam, đồng thời xây dựng các thang đo dành cho trẻ khiếm thính để làm cơ sởđánh giá năng lực vàđịnh hướng phát triển cho trẻ khiếm thính.

Các cơ sở can thiệp, trường học cần có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng hỗ trợ, giáo viên, phụ huynh, các cơ sở thính học để trẻ cóđược sự hỗ trợ tốt nhất, nâng cao hiệu quả chất lượng can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính, giúp các em có sự phát triển tốt nhất và hòa nhập cộng đồng.

Giáo viên, người chăm sóc cần được hướng dẫn, huấn luyện để có thể hiểu đúng bản chất của phương pháp, các biện pháp phát triển khả năng nghe nói cho TKT. Điều này đòi hỏi cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ sở can thiệp sớm, các hãng trợ thính và các chuyên gia huấn luyện nghe nói.

Từ khóa: 1/ Giáo dục đặc biệt; 2/ Trẻ khuyết tật; 3/ Trẻ Khiếm thính; 4/ Cấy điện cực ốc tai