Loading ....
Liên kết
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ GD & ĐT giao và dưới sự chỉ đạo của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trung tâm Phân tích và Dự báo Nhu cầu Đào tạo Nhân lực tổ chức Hội thảo “Giáo dục cho khu vực nông thôn trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế" với mong muốn tạo ra một diễn đàn khoa học, cơ hội kết nối và hợp tác, tiến tới thiết lập và duy trì mạng lưới chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm giữa các cá nhân/tổ chức trong nước và quốc tế.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam xin giới thiệu Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác"