Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Thông tin chung

Địa chỉ: 62 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 38642687
Thư điện tử: recesiet@vnies.edu.vn

 Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 05 phòng nghiên cứu:
   + Phòng Nghiên cứu Thiết bị dạy học các môn khoa học tự nhiên;
   + Phòng Nghiên cứu Thiết bị dạy học các môn khoa học xã hội;
   + Phòng Nghiên cứu Thiết bị dạy học mầm non;
   + Phòng Nghiên cứu Những vấn đề chung về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.
   + Phòng Tư vấn và Cung ứng dịch vụ về 
cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.
- Nhân sự: Trung tâm có 10 cán bộ, gồm có: TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cơ bản và ứng dụng triển khai về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác về lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; hợp tác, tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm. Đánh giá và thẩm định chất lượng thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm ở các cơ sở giáo dục trong phạm vi toàn quốc.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, sáng tạo hệ thống mẫu thiết bị trường học ở trường phổ thông các cấp và trung học chuyên nghiệp dạy nghê;
- Nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo hệ thống mẫu thiết bị trường học gắn với việc đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học ở trường mầm non, trường phổ thông và các trường trung học chuyên nghiệp dạy nghê;
- Nghiên cứu mô hình cấu trúc, nội dung trang bị và phương thức hoạt động của hệ thống phòng bộ môn ở trường phổ thông, các phòng thực nghiệm của trường trung học chuyên nghiệp dạy nghê;
- Nghiên cứu sáng tạo và phát triển thiết bị dạy học tự làm ở trường phổ thông và mầm non;

Thành tựu (5 năm gần đây)

Hoàn thành 05 đê tài nghiên cứu cấp Bộ:
- Yêu cầu sư phạm của phần mêm công cụ hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng điện tử.
- Mô hình phòng học bộ môn phục vụ dạy học phân ban trường trung học phổ thông.
- Cơ sở khoa học của việc đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học Tiểu học và Trung học cơ sở theo chương trình và sách giáo khoa mới.
- Mô hình cơ sở vật chất kĩ thuật trường THPT nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ đến năm 2020.
- Phần mêm tra cứu di tích quốc gia hỗ trợ phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực - Đê tài hợp tác với Dự án THCS II.