Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC


Thông tin chung

Địa chỉ: Số 4 Trịnh Hoài Đức, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 37349058
Thư điện tử: receeoa@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 03 phòng nghiên cứu:
+ Phòng Nghiên cứu Đánh giá thường xuyên;
+ Phòng Nghiên cứu Đánh giá Quốc gia và Quốc tế;
+ Phòng Nghiên cứu Cơ sở dữ liệu và Phân tích dữ liệu.
- Nhân sự: Trung tâm có 13 cán bộ, gồm có: PGS.TS; TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu phương pháp luận, ứng dụng và triển khai đánh giá kết quả giáo dục; triển khai các chương trình đánh giá học sinh, sinh viên theo tiêu chuẩn quốc tế ở Việt Nam. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, đào tạo sau đại học cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác vê lĩnh vực đánh giá kết quả giáo dục. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của Viện và các dịch vụ công vê lĩnh vực đánh giá kết quả giáo dục.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn để hình thành, phát triển khoa học đánh giá ở Việt Nam, đặc biệt là chuyên ngành đánh giá kết quả giáo dục. Cụ thể như chuẩn đầu ra; phương thức đánh giá; thi tốt nghiệp THPT; thi tuyển sinh cao đẳng, đại học; khung chuẩn đầu ra cho công tác đào tạo nhân lực của các ngành học; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho các hoạt động đánh giá; và chuyển giao công nghệ đánh giá kết quả giáo dục cho các cơ sở giáo dục, các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Thành tựu (5 năm gần đây)

- Nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu phát triển trí tuệ (chỉ số ĨQ, EQ, CQ) của học sinh, sinh viên và lao động trẻ; Xây dựng phương thức đánh giá các mặt giáo dục đạo đức, trí tuệ, thể chất và xúc cảm thẩm mĩ; phương thức đánh giá kết quả học tập dựa theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông; khung đánh giá trên lớp, thi và đánh giá quốc gia; phương thức, tiêu chí đánh giá chương trình, sách giáo khoa phổ thông; chuẩn đánh giá năng lực học sinh phổ thông; mô hình trường THPT đổi mới đánh giá kết quả học tập và đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả; Nghiên cứu một số chương trình đánh giá học sinh quốc tế PĨSA, TĨMSS, PĨRLS, PASECế..
- Nghiên cứu ứng dụng, triển khai: Thiết kế các bộ công cụ mẫu dùng trong đánh giá: kết quả học tập; chương trình, sách giáo khoa; chất lượng giáo viên theo chuẩn nghê nghiệp; Nghiên cứu, soạn thảo Thông tư đánh giá định kì quốc gia vê kết quả học tập của học sinh phổ thông.