Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Thông tin chung

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (84.4) 39424183
Thư điện tử: tapchikhoahocgiaoduc@gmail.com

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Tổng biên tập, Hội đồng biên tập và 02 ban: Ban Trị sự và Ban Biên tập.
- Nhân sự: Tạp chí có 07 cán bộ, gồm có: GS.TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Tạp chí hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Giấy phép xuất bản số 1768/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyên thông cấp ngày 22/11/2010, có nhiệm vụ tuyên truyên đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vê giáo dục; công bố kết quả nghiên cứu giáo dục, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam.

Định hướng hoạt động trong thời gian tới

- Tuyên truyên, phổ biến các chủ trương, chính sách phát triển KHGD của Đảng và Nhà nước và chiến lược phát triển đường lối giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.
- Giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu KHGD của Viện và các đơn vị trong, ngoài ngành; các thành tựu và kinh nghiệm giáo dục của các nước phát triển và khu vực; kinh nghiệm giáo dục, dạy học, quản lí giáo dục,...
- Tăng cường trao đổi ý kiến tranh luận khoa học vê các vấn đê lí luận và thực tiễn giáo dục.
- Cải tiến và nâng cao chất lượng công tác biên tập và công tác trị sự; từng bước mở rộng đội ngũ cộng tác viên viết bài và phát hành tạp chí, phấn đấu tăng đáng kể số lượng xuất bản của từng kì tạp chí và chuyên đề.

Thành tựu (5 năm gần đây)

- Giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến hình thức trình bày, duy trì số lượng phát hành của các kì tạp chí. Tính đến tháng 7/2012, đã tổ chức in ấn và phát hành 92 số tạp chí và nhiêu số chuyên đê đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đối tượng sử dụng tạp chí khá rộng, bao gồm các cơ sở GD&ĐT, phòng Giáo dục, công ty sách và thiết bị trường học và cá nhân có nhu cầu.
- Xây dựng được mạng lưới cộng tác viên ở các cơ quan quản lí giáo dục, cơ sở giáo dục, trường, viện nghiên cứu và gần đây đã có một số giáo sư, nhà khoa học của Việt Nam đang giảng dạy ở nước ngoài tham gia viết bài cho Tạp chí.
- Thông qua 4 chuyên mục chính là: Nghiên cứu; Trao đổi; Thực tiễn giáo dục và Giáo dục nước ngoài, Tạp chí đã có những đóng góp thực sự vào việc phổ biến và từng bước phát triển KHGD trong các lĩnh vực: Giáo dục học, tâm lí học; Chiến lược giáo dục; Quản lí giáo dục; Chương trình và sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy; Thông tin thời sự giáo dục trong và ngoài nước.

Thể lệ gửi đăng bài Tạp chí Khoa học giáo dục

Tạp chí Khoa học Giáo dục là tạp chí của ngành Giáo dục - Ðào tạo do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam quản lí. Ðối tượng phục vụ chủ yếu của Tạp chí là các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lí giáo dục - đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên, sinh viên... cả nước.

Nội dung chủ yếu của Tạp chí gồm các bài về: Những chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về giáo dục; những kết quả nghiên cứu về giáo dục; kinh nghiệm thực tiễn phát triển giáo dục; các ý kiến trao đổi về những vấn đề thời sự của giáo dục; những thông tin về giáo dục nước ngoài. Bài đăng trên Tạp chí được tính điểm công trình khoa học (tối đa 1 điểm).

Tạp chí Khoa học Giáo dục được xuất bản 1 tháng /1 số, khổ 19x27, 64 trang, giá bán 19.000 đồng.

Ðể nâng cao chất lượng và hình thức theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với thông lệ khoa học quốc tế, Tạp chí rất mong các cộng tác viên gửi bài theo đúng thể lệ sau:

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo dục đề nghị không gửi đăng trên các sách, báo, tạp chí khác.

2. Bài gửi đăng cần được đánh máy vi tính trên một mặt giấy (khổ A4, co chữ 14). Bài viết không quá 5000 từ, dùng font chữ unicode (chuẩn quốc gia). Bài viết cần được gửi kèm theo đĩa mềm hoặc gửi qua e-mail của Tạp chí.

3. Tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên vẹn, không phiên âm sang tiếng Việt. Cuối bài cần có tóm tắt bằng Tiếng Việt (khoảng 150 từ).

4. Các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, không in nghiêng.

5. Tài liệu tham khảo để ở cuối bài có đánh số theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), tên nhà xuất bản, nơi xuất bản.
Thí dụ: Lê Văn Giạng, 2001, Những vấn đề lí luận cơ bản của khoa học giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

6. Họ, tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tên bài

7. Bài không sử dụng, Tòa soạn xin phép không trả lại bản thảo

8. Bài viết xin gửi về Tòa soạn theo địa chỉ: Tạp chí Khoa học Giáo dục, 101, Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. Tel: (04) 39423488; (04) 39422314; E- mail: tapchikhgd@yahoo.com
 

Mục lục các số đã phát hành