Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤThông tin chung

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39423891
Thư điện tử: fad@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Phòng và các chuyên viên.
- Nhân sự: Phòng có 07 cán bộ, trong đó: Cử nhân, Trình độ khác.

Chức năng

Phòng Kế toán, Tài vụ có chức năng tham mưu, giám sát và tư vấn cho Lãnh đạo Viện thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước vê các hoạt động tài chính và quản lí sử dụng cơ sở vật chất thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.