Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TV chuan_curves-p42-2.JPG

THƯ VIỆN
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

   

      Là Thư viện chuyên ngành được xây dựng và hình thành cùng với sự ra đời và phát triển của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Sau hơn 50 năm hoạt động bền bỉ, Thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam có thể coi là nơi lưu trữ nhiều nhất các tài liệu thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, sư phạm rất đa dạng và phong phú về chủng loại và ngôn ngữ. Vốn tài liệu của Thư viện được chọn lọc và bổ sung từ rất nhiều nguồn khác nhau cả trong và ngoài nước.
      
     Hiện tại vốn tài liệu của Thư viện bao gồm: Tài liệu tra cứu, tham khảo (gồm tiếng Việt và các ngôn ngữ khác): hơn 30.000 đơn vị sách, và trên 7.000 đơn vị tạp chí đóng quyển các loại liên quan đến nghiên cứu khoa học giáo dục, sư phạm. Trong đó, đáng chú ý là các báo cáo khoa học, các đề tài nghiên cứu các cấp, các bộ dữ liệu thư mục, CSDL kết quả của đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục, các số liệu và tư liệu điều tra cơ bản...
       
     Số lượng độc giả đến với Thư viện tuy chưa nhiều, nhưng hầu hết đều là những nhà nghiên cứu, những học giả trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học sư phạm, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên các cơ sở giáo dục, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành giáo dục học, sư phạm và các chuyên ngành khoa học xã hội ...
     

 Dịch vụ thư viện

 1. Thư viện mở cửa phục vụ độc giả tất cả các ngày làm việc trong tuần theo giờ hành chính (trừ sáng thứ Hai, Trung tâm Thông tin - Thư viện đóng cửa để họp giao ban và làm công tác nghiệp vụ).
    
 2. Hình thức phục vụ: chỉ phục vụ bạn đọc ngoài Viện tại phòng đọc của Viện, không có chế độ mượn về nhà. Mọi nhu cầu về thông tin có thể thực hiện qua điện thoại: 39423754; Email: tttv@vnies.edu.vn.
   
 3. Sản phẩm thông tin: Ngoài các sản phẩm thông tin truyền thống như: Các bản tin, các thư mục, tổng luận phân tích, sách và tạp chí chuyên ngành, thư viện Viện KHGD Việt Nam cũng đang từng bước chuyển từ phục vụ thủ công sang tự động hoá các hoạt động của thư viện. Hầu hết vốn tài liệu và các tư liệu chuyên ngành của Viện đã được quản lý trên máy tính với các CSDL về các loại hình tài liệu sau đây: Sách tham khảo tiếng Việt;  Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;  Luận án, luận văn về khoa học giáo dục và khoa học sư phạm, tâm lý học,…; Bài trích của tạp chí giáo dục, tạp chí khoa học giáo dục, một số tạp chí liên quan khác;  Sách tiếng nước ngoài; Các sản phẩm trung gian của các đề tài nghiên cứu,...
    
 4. Truy cập Thư viện điện tử:

     Bạn đọc có thể truy cập thư viện điện tử để tra cứu tài liệu theo đường liên kết sau: 

 

Liên kết chính:

http://vnies.edu.vn/thuvien/Opac

Liên kết dự phòng:

http://vnies.edu.vn/thuvien/Opac

 Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại thư viện
   

      Thư viện đang tiếp tục triển khai sưu tập, bổ sung và xây dựng kho tư liệu số hóa toàn văn về các thông tin khoa học nội sinh, như: Kết quả nghiên cứu đề tài các cấp, sản phẩm trung gian, luận án, luận văn, bài báo khoa học,...