Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘThông tin chung

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39413018
Thư điện tử: pmd@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Phòng và các chuyên viên.
- Nhân sự: Phòng có 07 cán bộ, trong đó: TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Viện và chịu trách nhiệm tổ chức và quản lí công tác tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật và của Viện.