Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾThông tin chung

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 38221390
Thư điện tử: icd@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo phòng và các chuyên viên.
- Nhân sự: Phòng có 05 cán bộ, trong đó: 04 ThS.

Chức năng

Phòng Hợp tác Quốc tế có chức năng tư vấn, tham mưu và giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Lãnh đạo Viện vê' các hoạt động, hợp tác quốc tế của Viện; phối hợp với các đơn vị của Viện trong việc khai thác và tìm kiếm nguồn hỗ trợ, triển khai các dự án, chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế vê' nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cấp học, bậc học, các trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và những loại hình học tập khác trong xã hội.

Thành tựu thời gian gần đây

Trong thời gian gần đây, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN của Viện được đẩy mạnh theo hướng phát triển mới. Viện đã chủ động xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trong NCKH với các Viện nghiên cứu KHGD ở một số nước có lựa chọn (các nước phát triển và các nước có những điêu kiện tương đồng với Việt Nam). Bên cạnh đó, Viện đã chủ động tạo quan hệ song phương, hợp tác trong nghiên cứu với các Viện nghiên cứu giáo dục, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ... ; cụ thể:

- Các tổ chức Liên Hợp Quốc: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Quỹ Hoạt động dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc vê HIV/AIDS (UN-
AĨDS),ếế.
- Các Đại sứ quán: Thụy Điển, Đan Mạch, Nauy, Pháp, Bỉ, ĩsrael, Hoa Kì, Nhật Bản, Hàn Quốc,...
- Các nhà tài trợ quốc tế: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JĨBĨC), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JĨCA),ế
- Các tổ chức giáo dục thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO).
- Các viện nghiên cứu và trường đại học quốc tế như: Đại học Lund, Upsala, Linkoping của Thụy Điển, Đại học Aarhus của Đan Mạch, Đại học San Jose, Oregon của Hoa Kì, Đại học Ritsumeikan của Nhật Bản, Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Nga, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển Pháp và các Viện Nghiên cứu Giáo dục của Hàn Quốc,Ế
- Các tổ chức phi chính phủ: Quỹ châu Á (TAF), Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo (CRS) Việt Nam, ACTĨON-AĨD, Oxfam Anh, Tổ chức ĩnternational PLAN Việt Nam,Ế
Viện đã ngày càng thắt chặt các mối quan hệ hợp tác, thông qua việc ký kết các văn bản ghi nhớ với các đối tác quốc tế như:
- Hàn Quốc: Viện Phát triển Giáo dục (KEDĨ), Viện Giáo dục suốt đời (NĨLE), Viện Nghiên cứu Giáo dục Dạy nghê (KRĨVET), Viện Chương trình và Đánh giá Giáo dục (KĨCE), Trường Đại học Yosoung.
- Cộng hòa Liên bang Nga: Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục.
- Đan Mạch: Đại học Giáo dục, Đại học Tổng hợp Aarhus.
- Pháp: Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp.
- Hoa Kì: Đại học San Jose, Đại học Oregon,...
- Australia: Hội đồng nghiên cứu giáo dục Australia (ACER), Viện Chương trình, Đánh giá và Báo cáo (ACARA).

Kết quả của sự hợp tác là trong 5 năm qua, Viện đã phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện được 12 chương trình, dự án liên quan đến các lĩnh vực như: giáo dục phổ thông, lý luận phát triển chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ trong dạy học, mô hình quản lý nhà trường... hoặc một số nội dung vê giáo dục môi trường, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục di cư an toàn, giáo dục trẻ khuyết tật, giáo dục thường xuyên, giáo dục song ngữ cho học sinh tiểu học vùng dân tộc,Ế Các kết quả hợp tác nghiên cứu này bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức vê kinh nghiệm quốc tế đối với cán bộ nghiên cứu cũng như hình thành các tri thức KHGD nên tảng cho các chương trình nghiên cứu lớn của Viện.