Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
CÔNG TY LIÊN DOANH TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Thông tin chung

Địa chỉ: 48 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 38327379 - Fax: (84.4) 37624184
Thư điện tử: supporthis@hisvietnam.com

Công ty TNHH Trường Quốc tế Hà Nội (Trường Quốc tế Hà Nội) là một liên doanh giữa Bên Việt Nam là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Bên nước ngoài là Công ty Phát triển Trường Quốc tế, Mỹ; được thành lập và hoạt động từ năm 1996; khởi đầu là liên doanh giữa Trung tâm Công nghệ Giáo dục và Công ty Phát triển Trường Quốc tế, Mỹ. Căn cứ theo Hợp đồng Liên doanh: Bên Việt Nam góp 30% vốn điêu lệ, Bên nước ngoài góp 70% vốn điêu lệ. Công ty có tư cách pháp nhân độc lập.

Ngôn ngữ được sử dụng để dạy và học tại Trường Quốc tế Hà Nội là tiếng Anh.

Số học sinh hàng năm dao động trong khoảng từ 250 - 300 em, thuộc 30 - 35 quốc tịch khác nhau.

Số giáo viên dao động trong khoảng 37 - 40 người, phụ thuộc vào số lượng học sinh hàng năm. Tất cả các giáo viên đêu có bằng từ đại học trở lên, đa số các giáo viên đến từ các nước có tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Ban lãnh đạo cao nhất của Công ty là Hội đồng Thành viên gồm 06 thành viên, trong đó Bên Việt Nam có 02 thành viên, Bên nước ngoài có 04 thành viên.
- Ban Giám đốc điêu hành các hoạt động thường xuyên của Công ty gồm: 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc Thứ nhất và 01 Phó Tổng Giám đốc Thứ hai.
- Ban Giám hiệu điêu hành các hoạt động chuyên môn liên quan công tác dạy và học gồm: 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học và 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách khối trung học.
- Các bộ phận chức năng, hậu cần: Kế toán, Nhân sự - Hành chính, Văn phòng Hiệu trưởng, Thư viện, Công nghệ Thông tin, Bảo trì, Bảo vệ, Tạp vụ, Đội xe.

Chức năng

Trường Quốc tế Hà Nội có chức năng đào tạo con em người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong độ tuổi từ mẫu giáo đến lớp 12.