Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 
1961        Thành lập Viện Nghiên cứu Giáo dục

1966        Viện Nghiên cứu Giáo dục được chia thành hai viện nhỏ là:
                 - Viện Nghiên cứu Chương trình và Phương pháp
                 - Viện Khoa học Giáo dục

1971        Viện Nghiên cứu Chương trình và Phương pháp và Viện Khoa học Giáo dục cùng một số
                 bộ phận nghiên cứu thuộc Bộ Giáo dục hợp nhất thành Viện Khoa học Gáo dục

1977        Viện nghiên cứu Đại học và Trung học chuyên nghiệp được thành lập
                  Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề được thành lập

1987        Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện Khoa học
                 Giáo dục và một số cơ quan nghiên cứu khác của Bộ Giáo dục

1988        Viện Nghiên cứu Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp được thành lập trên cơ sở sát nhập 
                 Viện Nghiên cứu Đại học và Trung học chuyên nghiệp với Viện NC Khoa học dạy nghề

1994        Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trở lại tên cũ là Viện Khoa học Giáo dục
                 Viện Nghiên cứu Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp được đổi tên là Viện Nghiên cứu
                 Phát triển giáo dục

2003        Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục (Viện CL & CTGD) được thành lập trên cơ sở
                 tổ chức lại hai đơn vị nghiên cứu là Viện Khoa học Giáo dục và Viện Nghiên cứu Phát
                 triển giáo dục

2008        Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam được thành lập trên cơ sở sát nhập Viện CL & CTGD
                 với một số cơ quan nghiên cứu khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo


CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

2011       Huân chương Lao động Hạng Ba

2006      Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ

2006      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2002      Huân chương Lao động Hạng Nhì

2001      Huân chương Độc lập Hạng Nhất

1997      Huân chương Lao động Hạng Ba

1996      Huân chương Độc lập Hạng Nhì

1991      Huân chương Độc lập Hạng Ba

1987      Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng

1986      Huân chương Lao động hạng nhất 

1985      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

1983      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

1981      Huân chương Lao động hạng nhì 

1976      Huân chương Lao động hạng ba