Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

CÁC TRỤ SỞ LÀM VIỆC

♦ 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Trụ sở chính)
♦ 106 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm ,Hà Nội
♦ 4 Trịnh Hoài Đức, Quận Đống Đa, Hà Nội
♦ 62 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân , Hà Nội
♦ 50-52 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
 

 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Tổng số cán bộ nghiên cứu và công nhân viên: 441, trong đó:
    Giáo sư và Phó giáo sư 27
    Tiến sĩ 59
    Thạc sĩ 157
    Cử nhân và trình độ khác 202
 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp – Quản trị
     Trưởng phòng: ThS. Lưu Văn Định
    ĐT: (084-4) 3942 1262

2. Phòng Quản lý khoa học
    Trưởng phòng: TS.Nguyễn Thị Hồng Vân
    ĐT: (084-4) 3942 4184

3. Phòng Hợp tác quốc tế
    ĐT: (084-4) 3822 1390
   Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Ánh

4. Phòng Tổ chức - Cán bộ:
    Trưởng phòng: TS. Trương Xuân Cảnh
    ĐT: (084-4) 3942 2996

5. Phòng Kế toán – Tài vụ
    Trưởng phòng: ThS. Dương Trần Đức Minh
    ĐT: (084-4) 3942 3891