Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC VÀ GIÁO DỤC HỌC

Thông tin chung

Địa chỉ: 106 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 38224753
Thư điện tử: recepps@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 03 phòng nghiên cứu:
   + Phòng Nghiên cứu Tâm lí học - Sinh lí học giáo dục;
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục học;
   + Phòng Nghiên cứu Kinh tế học và Xã hội học giáo dục;
- Nhân sự: Trung tâm có 17 cán bộ, bao gồm: PGS.TS; TS; ThS; Cử nhân

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu lí luận cơ bản và ứng dụng triển khai về tâm lí học, sinh lí học lứa tuổi, giáo dục học, giáo dục so sánh, lịch sử giáo dục, kinh tế học giáo dục, xã hội hóa giáo dục và đánh giáo giáo dục; tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác về KHGD; hợp tác, tư vấn, dịch vụ về các vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm.

Định hướng nghiên cứu giai đoạn tới

- Nghiên cứu cơ sở tâm lí học của học tập, giảng dạy, chương trình, học liệu và quản lí trường học (mầm non, phổ thông, sau phổ thông);
- Nghiên cứu và phát triển các chiến lược, phương pháp dạy học, kĩ năng học tập, kĩ năng dạy học hiện đại ở các cấp học, ngành học;
- Nghiên cứu lí luận và phương pháp giáo dục, phát triển giá trị trong nhà trường, gia đình, cộng đồng;
- Luận chứng các quan điểm, phương pháp kinh tế học giáo dục, giáo dục so sánh, lịch sử giáo dục và xã hội học giáo dục nhà trường.

Thành tựu (5 năm gần đây)

Trong những năm gần đây, Trung tâm đã thực hiện nhiêu nghiên cứu vê lĩnh vực tâm lí học và giáo dục học. Các nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đê như: triết lí vê bản chất giáo dục, triết lí giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bản chất của quản lí giáo dục; cải cách giáo dục - phương thức cơ bản của phát triển giáo dục trong thế giới hiện đại; những vấn đê chung của kinh tế học giáo dục hiện đại, quản lí thị trường giáo dục sau khi Việt Nam gia nhập WTO; cơ sở sư phạm của dạy học phân hóa và những vấn đê lí luận của dạy học chương trình phân hóa; công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học; mô hình đào tạo giáo viên dựa vào chuẩn ở các trường và khoa sư phạm; chất lượng giáo dục khu vực nông thôn trong thời kì chuyển đổi cơ cấu kinh tế; các giải pháp để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; sự phát triển nhận thức của trẻ mẫu giáo lớn; kĩ năng thích ứng xã hội của học sinh tiểu học;.