Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC MẦM NON

Thông tin chung

Địa chỉ: 4 Trịnh Hoài Đức, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 38232560
Thư điện tử: recepe@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 03 phòng nghiên cứu:
   + Phòng Nghiên cứu Tâm lí, Sinh lí lứa tuổi và Giáo dục học mầm non;
   + Phòng Nghiên cứu Dinh dưỡng sức khỏe trẻ mầm non;
   + Phòng Nghiên cứu Chương trình giáo dục mầm non.
- Nhân sự: Trung tâm có 10 cán bộ, bao gồm: PGS.TS; TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng triển khai vê giáo dục mầm non; tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác vê giáo dục mầm non; hợp tác, tư vấn, dịch vụ vê các vấn đê thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

- Thực hiện các nghiên cứu cơ bản vê đặc điểm tâm, sinh lí trẻ em lứa tuổi mầm non; sự hình thành và phát triển nhân cách; các xu thế phát triển KHGD mầm non trên thế giới; xây dựng và phát triển chương trình; quản lí giáo dục mầm non.
- Các nghiên cứu ứng dụng, triển khai như: mô hình giáo dục mầm non cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn; phát triển chương trình giáo dục mầm non hướng tới mục tiêu phát triển năng lực người học; chất lượng và các điêu kiện đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non; ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non; các mô hình và giải pháp quản lí các loại hình cơ sở giáo dục mầm non.

Thành tựu (5 năm gần đây)

Trung tâm đã thực hiện những chương trình và đê tài sau:
- Chương trình giáo dục mầm non mới và Bộ sách hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non cho trẻ nhà trẻ (3 - 36 tháng tuổi) và mẫu giáo (3 - 6 tuổi).
- Bộ sách hướng dẫn chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non (3 - 6 tuổi) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ GD&ĐT.
- 05 đê tài cấp Bộ (trong đó có 01 đê tài cấp Bộ trọng điểm): Đánh giá chương trình giáo dục mầm non thực hiện thí điểm, Thực trạng và giải pháp phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi vùng đồng bằng sông Cửu Long, Xác định các kĩ năng nghê của giáo viên mầm non, Xây dựng tiêu chí trường mầm non chất lượng cao, Biên soạn tài liệu vê giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo và tài liệu hướng dẫn các bậc cha mẹ.