Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thông tin chung

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39424894
Thư điện tử: recege@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 09 phòng nghiên cứu:
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Toán - Tin
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Lí - Hoá - Sinh
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Công nghệ - Hướng nghiệp
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Ngữ Văn
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Lịch sử - Địa lí
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Đạo đức - Công dân - Hoạt đông giáo dục
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Nghệ thuật
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Thể chất
- Nhân sự: Trung tâm có 48 cán bộ, gồm có: PGS.TS; TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng triển khai vê giáo dục phổ thông; tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác vê giáo dục phổ thông; hợp tác, tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vê các vấn đê thuộc lĩnh vực nghiên cứu trung tâm.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

- Nghiên cứu những vấn đề lí luận làm nền tảng cho sự phát triển của giáo dục phổ thông việt nam, nghiên cứu xây dựng chuẩn giáo dục phổ thông và thực hiện chuẩn hóa trong giáo dục (tập trung vào các vấn đề chương trình giáo dục).
- Nghiên cứu về vấn đề phân cấp trong xây dựng và quản lí thực hiện chương trình; vấn đề đáp ứng sự đa dạng giữa các vùng miền, đối tượng học sinh.
- Nghiên cứu các mô hình nhà trường phổ thông theo hướng chuẩn hoá.
- Nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển năng lực người học, tích hợp, phân hoá.
- Nghiên cứu đổi mới nội dung, cấu trúc sách giáo khoa và tài liệu giáo dục.
- Nghiên cứu vận dụng các lí thuyết dạy học hiện đại; những thành tựu khoa học tiên tiến và những cách tiếp cận mới trong việc xây dựng chương trình tổng quát và chương trình từng môn học/ lĩnh vực học tập.

Thành tựu (5 năm gần đây)

- Các công trình NCKH: Triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
- thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH10, triển khai các nghiên cứu, xây dựng Đề án Đổi mới chương trình, sách giao khoa giáo dục phổ thông sau 2015. Sản phẩm đạt được trong 5 năm qua của Trung tâm gồm: 256 bài báo đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo tại các hội thảo; 61 cuốn sách giáo khoa; 129 cuốn sách giáo viên; 152 cuốn sách bài tập.
- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận trong 5 năm gân đây: Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc năm 2007, 2008, 2009 và 2010. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về: Thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện chương trình, sách giáo khoa tiểu học trong 5 năm (2002 - 2007).