Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP

Thông tin chung

Địa chỉ: 106 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39423292
Thư điện tử: recehtve@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 02 phòng nghiên cứu:
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Đại học;
   + Phòng Nghiên cứu Giáo dục Nghê nghiệp.
- Nhân sự: Trung tâm có 13 cán bộ, gồm có: TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng triển khai vê giáo dục đại học và nghê nghiệp; tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác vê giáo dục đại học và giáo dục nghê nghiệp; hợp tác, tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vê các vấn đê thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

Trung tâm sẽ tập trung vào nghiên cứu các vấn đê vê quản lí giáo dục đại học và nghê nghiệp; đánh giá và đảm bảo chất lượng; vê xây dựng chương trình, nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nghiên cứu so sánh và tổng kết kinhnghiệm phát triển giáo dục đại học và nhê nghiệp của Việt Nam và các nước khác trên thế giới nhằm rút ra các bài học cho sự phát triển hệ thống giáo dục sau trung học của Việt Nam. Các vấn đê vê phát triển quy mô và mạng lưới, quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục đại học và nghê nghiệp cũng như chính sách huy động nguồn lực, hiệu quả sử dụng nguồn lực cũng là các ưu tiên trong nghiên cứu.

Thành tựu (5 năm gần đây)

Các công trình NCKH:
- Cơ sở khoa học của việc điêu chỉnh cơ cấu hệ thống giáo dục nhà nước.
- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung học chuyên nghiệp.
- Các mô hình cao đẳng cộng đồng nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực nhằm phát triển kinh tế xã hội địa phương.
- Nghiên cứu các giải pháp tăng cường sự liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh nên kinh tế thị trường và xu thế hội nhập quốc tế.
- Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên của các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập hiện nay.
- Một số vấn đê lí luận của việc đánh giá hiệu quả đào tạo nhân lực trình độ đại học trong nên kinh tế thị trường và gia nhập WTO.