Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUYThông tin chung

Địa chỉ: Số 4 Trịnh Hoài Đức, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 37332008
Thư điện tử: recenfed@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 03 phòng nghiên cứu:
+ Phòng Nghiên cứu Các vấn đê chung;
+ Phòng Nghiên cứu Giáo dục tương đương;
+ Phòng Nghiên cứu Giáo dục cộng đồng.
- Nhân sự: Trung tâm có 12 cán bộ, gồm có: TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng triển khai vê giáo dục không chính quy; tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác vê giáo dục không chính quy; hợp tác, tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vê các vấn đê thuộc lĩnh vực giáo dục không chính quy.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

- Nghiên cứu chuẩn bị nên móng cho việc xây dựng chuyên ngành Giáo dục học người lớn ở Việt Nam.
- Xây dựng những luận cứ khoa học và đê xuất các giải pháp phù hợp và khả thi để thúc đẩy giáo dục thường xuyên (GDTX)/giáo dục không chính quy ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập.

Thành tựu (5 năm gần đây)

Trung tâm đã thực hiện các chương trình và đê tài sau:
- 05 Chương trình: Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THCS; Chương trình GDTX cấp THPT; Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ; Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ GDTX để giảng dạy trong các trường sư phạm; Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên GDTX.
- Đê tài cấp Bộ (trong đó có 01 đê tài cấp Bộ trọng điểm) vê: Phân cấp quản lí GDTX trong những thập kỉ đầu thế kỉ XXI; Nghiên cứu một số vấn đê lí luận cơ bản của giáo dục học người lớn; Nghiên cứu động cơ và các yếu tố tác động tới động cơ học tập của người lớn trong giai đoạn hiện nay.
- Biên soạn sách Hướng dẫn dạy học và tài liệu tập huấn sử dụng sách cho cán bộ, giáo viên cốt cán các địa phương (10 môn học) từ lớp 10 đến lớp 12.