Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM  NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Thông tin chung

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39422938 - Fax: (84.4) 39423750
Thư điện tử: recese@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 06 phòng nghiên cứu chuyên môn:
   + 04 Phòng chuyên môn vê Giáo dục trẻ khuyết tật;
   + Phòng chuyên môn vê giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
   + Phòng Thực nghiệm.
- Nhân sự: Trung tâm có 20 cán bộ, gồm có: PGS.TS; TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng triển khai vê giáo dục đặc biệt, tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác vê giáo dục đặc biệt; hợp tác, tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vê các vấn đê thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

Hoàn thiện mô hình Phòng thực nghiệm KHGD đặc biệt, trong đó tập trung xây dựng bộ công cụ đánh giá thực trạng phát triển của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; Xây dựng và thực hiện các biện pháp tác động, can thiệp cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt; Biên soạn SGK, sách chuyên khảo, tham khảo vê giáo dục trẻ khuyết tật.

Thành tựu (5 năm gần đây)

Các công trình NCKH:
- Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, phòng hỗ trợ trẻ khuyết tật trong trường phổ thông hòa nhập.
- Nghiên cứu phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên vê giáo dục hòa nhập; xây dựng và sử dụng thiết bị dạy học cấp tiểu học cho học sinh các dạng khuyết tật: khiếm thính, khiếm thị, khó khăn vê học, khuyết tật ngôn ngữ; xây dựng bộ công cụ đánh giá khả năng tiếp cận chương trình giáo dục cấp tiểu học cho học sinh có khó khăn vê học.
- Nghiên cứu nhu cầu học tập của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Nghiên cứu xây dựng chương trình, phát triển sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục chuyên biệt cấp tiểu học cho học sinh khuyết tật các dạng: khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ; xây dựng, chuyển đổi và in bộ sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 sang chữ nổi, sách xóa mù.
- Xây dựng và thống nhất hệ thống kí hiệu Braille cho người mù, biên soạn chương trình, bài học ngôn ngữ kí hiệu trên truyên hình.