Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
1. Đăng bài tạp chí: tapchikhgd@yahoo.com, Điện thoại: Ban biên tập: (04)39423488; (04)39422314; Ban Trị sự: (04)39424183.
2. Học NCS chuyên ngành Quản lý giáo dục: Ðịa chỉ liên hệ: Trung tâm Ðào tạo và Bồi dưỡng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. ÐT: (04) 39424438
Thời gian
1. Nhận hồ sơ từ ngày 15/ 04/2012 đến 01/7/2012.
2. Dự kiến học chứng chỉ bổ túc kiến thức: từ trung tuần tháng 4 đến tháng 7/ 2012.
3. Ôn thi tuyển sinh: tùy theo chuyên ngành và nhu cầu của thí sinh.
4. Thi tuyển tổ chức vào tháng 8 năm 2012 ( Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau )