Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà quán lý các cấp và nhà hoạch định chính sách thuộc các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội. Có tống cộng 41 bài viết được chọn đăng trong kỷ yếu này từ nhiều bài được gửi về của các nhà nghiên cứu, trong đó có 3 bài bằng tiếng Anh, đến từ 10 tỉnh và thành phố trên cả nước
Trung tâm là đơn vị thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 3759/QĐ-BGDĐT ngày 27/5/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được phép mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực (có nhiều tên gọi tiền thân), hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Trung tâm đã tổ chức Hội thảo “Thành tựu nghiên cứu thống kê, dự báo giáo dục và nhân lực” tháng 11/2011.
Page 1/2 1 2 Next Last