Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Tăng trưởng kinh tế nhanh trong nhiều năm qua ở một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đã kéo theo sự chuyển biến mọi mặt về kinh tế - xã hội. Lợi ích của việc phát triển giáo dục nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội đã được chứng minh trên cả lý luận lẫn thực tiễn. Sự tác động của chuyển biến kinh tế - xã hội lên cung- cầu giáo dục, sự tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng những thay đổi về kinh tế - xã hội là những vấn đề đặt ra, cần được tìm hiểu, giải quyết trong bối cảnh phát triển hiện nay của đất nước.
Mẫu đăng ký thông tin tham dự hội thảo "Giáo dục và sự chuyển biến kinh tế - xã hội"
Tăng trưởng kinh tế nhanh trong nhiều năm qua ở một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đã kéo theo sự chuyển biến mọi mặt về kinh tế - xã hội. Lợi ích của việc phát triển giáo dục nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội đã được chứng minh trên cả lý luận lẫn thực tiễn. Sự tác động của chuyển biến kinh tế - xã hội lên cung- cầu giáo dục, sự tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng những thay đổi về kinh tế - xã hội là những vấn đề đặt ra, cần được tìm hiểu, giải quyết trong bối cảnh phát triển hiện nay của đất nước.
Ngày 6/11, tại Nhà khách Văn phòng Quốc Hội, đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Giáo dục cho khu vực nông thôn trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế” do Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD-ĐT) đã tổ chức, với sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế: UNESCO, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD).
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà quán lý các cấp và nhà hoạch định chính sách thuộc các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội. Có tống cộng 41 bài viết được chọn đăng trong kỷ yếu này từ nhiều bài được gửi về của các nhà nghiên cứu, trong đó có 3 bài bằng tiếng Anh, đến từ 10 tỉnh và thành phố trên cả nước
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực (có nhiều tên gọi tiền thân), hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Trung tâm đã tổ chức Hội thảo “Thành tựu nghiên cứu thống kê, dự báo giáo dục và nhân lực” tháng 11/2011.