Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Viện KHGD Việt Nam đề nghị các cán bộ khoa học (bao gồm cả các cán bộ đang công tác ngoài Viện) đã và đang tham gia giảng dạy SĐH, hướng dẫn học viên cao học và NCS cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu
Để có những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học, Viện KHGD VN đề nghị các cán bộ khoa học trình độ tiến sỹ, đã và đang tham gia giảng dạy sau đại học cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu đính kèm
ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (13/08/2010 22:25)
Mẫu này dùng cho việc xây dựng chương trình môn học đào tạo Tiến sĩ của Viện KHGDVN
Mẫu dùng cho việc hoàn thiện chương trình môn học thuộc các chương trình đào tạo cao học của Viện KHGDVN
Page 1/2 1 2 Next Last