Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Ngày 14/03/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Đánh giá hiệu quả giáo dục trong hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh", Mã số: B2011-37-01, do TS. Nguyễn Thị Phương Thảo chủ nhiệm.
Ngày 17/2/2017, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số: B2013-37-26NV, do TS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.
Ngày 10/2/2017, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học”, Mã số: B2013-37-29NV, do ThS. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm.
Ngày 11/1/2017, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN “Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện”, Mã số: B2012-37-06, do TS. Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm.
Ngày 28/11/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới”, mã số: B2014-37-04NV, do PGS.TS. Lê Vân Anh làm chủ nhiệm.
Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Phân tích sơ bộ kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2015", Mã số: V2015-03NV do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.
Page 1/23 1 2 3 4 5 .. Next Last