Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Ngày 22/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học", Mã số: V2014-23, do ThS. Vương Hồng Hạnh làm chủ nhiệm
Ngày 22/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015", Mã số: V2014-04, do TS. Phạm Thanh Tâm làm chủ nhiệm
Ngày 16/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thiết kế nội dung và biên soạn tài liệu học tập một số chủ đề lĩnh vực khoa học tự nhiên cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực người học”, mã số: V2015-03, do ThS.Vũ Thị Minh Nguyệt làm chủ nhiệm.
Ngày 15/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên", mã số: V2014-21, do ThS. Nguyễn Như Sang làm chủ nhiệm.
Ngày 07/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”, mã số: V2014 -15, do Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.
Ngày 7/10/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới", Mã số: V2014-16, do ThS. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm
Page 5/23 First Prev .. 3 4 5 6 7 .. Next Last