Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Huệ, giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ "Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học Hoá học vô cơ", Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Huệ
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục cho Nghiên cứu sinh Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Tiến sĩ “Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đại học Sư phạm”, Nghiên cứu sinh: Phan Trọng Nam
Thông tin những đóng góp mới của Luận án Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa, Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Giản
Thông tin những đóng góp mới của Luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng sử dụng graph trong học tập các môn khoa học xã hội cho sinh viên đại học", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh
Page 53/57 First Prev .. 51 52 53 54 55 .. Next Last