Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Danh mục Luận án bảo vệ trong năm 2016 (lưu tại thư viện Viện Khoa học giáo dục Việt Nam)
Nếu nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Cùng với những điều tuyệt với mà công nghệ đem lại, vẫn còn nhiều mặt trái tồn tại. Tuy vậy, điều gì cũng có hai mặt và chúng ta tiếp tục phát triển với các mặt tốt và hạn chế các mặt xấu của nó.
Hội thảo "Xã hội học tập: Kinh nghiệm Việt Nam và mốt số nước trên thế giới" với mục tiêu cung cấp thông tin, kiến thức về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập của Việt Nam từ thực tiễn và những tham khảo về vấn đề này ở một số quốc gia trên thế giới.
Quản lí chất lượng trong giáo dục (Giáo trình sau đại học). Tác giả: Nguyễn Tiến Hùng, Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm xuất bản: 2014
Cuốn sách chuyên khảo này là tập hợp một số công trình nghiên cứu và bài viết khoa học của PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng.
Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông. Chủ biên: PGS.TS. Phạm Đức Quang
Page 1/4 1 2 3 4 Next Last