Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp giáo viên, phụ huynh và những người quan tâm nhận biết đúng những khó khăn của người khiếm thị, đặc điểm phát triển cũng như đặc điểm quá trình dạy học đọc, viết chữ nổi Braille
Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. Chủ biên: Hoàng Hòa Bình. Năm xuất bản: 2014
Sách được trình bày bằng hai thứ tiếng (tiếng Anh và tiếng Việt). Do vậy tài liệu có không gian phổ biến rộng, không những cần thiết cho nhà trường, các cơ quan nghiên cứu, quản lí giáo dục mà còn rất bổ ích cho các gia đình có trẻ khuyết tật, bạn đọc trong và ngoài nước về một lĩnh vực giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật mà cả xã hội đang quan tâm.
Cuốn sách "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình giáo dục phổ thông" tập trung nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm phát triển chương trình giáo dục phổ thông của một số quốc gia trong khu vực và thế giới nhằm khái quát những vấn đề cơ bản nhất về xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới, từ đó nêu lên những đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam trong việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau 2015
Page 2/4 First Prev 1 2 3 4 Next Last