Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Cuốn sách "Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay" là tập hợp các kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc và tâm huyết của nhiều chuyên gia về lĩnh vực khoa học giáo dục trong và ngoài Viện, nhằm mục đích tổng kết những nội dung nổi bật của khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay và xác định những nét cơ bản về định hướng phát triển khoa học giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới.
Giới thiệu cuốn sách “Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”, tác giả: Phan Văn Nhân - Trung tâm Nghiên cứu Quản lý giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Ấn phẩm “Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2008” do Trung tâm Thông tin - Thư viện biện soạn từ các báo cáo tổng kết và tóm tắt đề tài sau nghiệm thu chính thức do Viện tổ chức. Việc biên soạn có sự phối hợp và cộng tác chặt chẽ của các chủ nhiệm đề tài, phòng Quản lý khoa học và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, đã phản ánh ngắn gọn các kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn, các giải pháp và kiến nghị của những đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ nói trên.
Trong thời đại ngày nay, trí thức ngày càng có vai trò quyết đinh với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.
Đánh giá phát triển của trẻ qua mức tăng trưởng và phát triển tâm - vận động là việc làm cần thiết trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Kết quả và số liệu thu thập được phản ánh sự phát triển của trẻ qua từng giai đoạn và là những chứng cứ thể hiện chất lượng và những tiến bộ của công tác này.
Page 3/4 First Prev 1 2 3 4 Next Last