Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Hai chương trình phát triển toàn cầu chủ yếu: “Những mục tiêu phát triển thiên niên kỉ”(MDGs) và Giáo dục cho mọi người(EFA) sẽ kết thúc vào năm 2015. Tuy vậy vẫn còn nhiều khoảng cách và những thách thức ở phía trước.
Nội dung của bài viết nêu lên 5 đặc tính của nhà giáo dục hiệu quả trong thế kỷ 21, đó là: Là người tiên đoán trước tương lai; Là người học tập suốt đời; Là người thúc đẩy các mối quan hệ; Có thể dạy và đánh giá người học ở mọi cấp bậc; Có khả năng nhận thức công nghệ hiệu quả hoặc không hiệu quả
Hội thảo "Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm"; Dự án Phát triển giáo dục THCS II tạo sức lan tỏa bền vững;Báo động liên kết đào tạo trái phép;...
Page 42/48 First Prev .. 40 41 42 43 44 .. Next Last