Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Ngày 24/10/2016, tại trụ sở Ủy Ban Nhân dân quận Ba Đình, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Ủy Ban Nhân dân quận Ba Đình đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các trường thực nghiệm giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Ủy Ban Nhân dân quận Ba Đình.
Nhằm nâng cao chất lượng học tập, chế độ dinh dưỡng cho học sinh trong độ tuổi vàng, chiều ngày 06/10/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn TH đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu thực nghiệm chương trình giáo dục TH school và triển khai “chương trình Sữa học đường – Vì tầm vóc Việt” tại trường tiểu học và Trung học cơ sở Thực Nghiệm – Ba Đình – Hà Nội.
Ngày 04/10/2016, tại hội trường số 4 Trịnh Hoài Đức, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Không chính quy tổ chức hội thảo “Chia sẻ kế quả khảo sát thực trạng xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam với Liên hợp quốc trong chương trình “Hỗ trợ của Liên hợp quốc cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” do bảy cơ quan thuộc Liên hợp quốc thực hiện (UNIDO, UNESCO, ILO, IOM, UNV, IFAD, FAO).
Chiều ngày 21/9/2016, tại Khách sạn Công đoàn, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với tổ chức Caritas Thụy Sĩ tổ chức buổi Đối thoại chính sách “Hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục”.
Ngày 16/09/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Nghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ”.
Ngày 18/09/2016, tại Trường THCS Thực nghiệm, với sự hợp tác của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bảo Tàng Phụ nữ Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cùng tham gia Dự án: Sáng kiến Bình đẳng Giới và Giáo dục cho trẻ em gái tại Việt Nam: Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ vì một xã hội công bằng hơn.
Page 4/43 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last