Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Ngày 28/11/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới”, mã số: B2014-37-04NV, do PGS.TS. Lê Vân Anh làm chủ nhiệm.
Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Phân tích sơ bộ kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2015", Mã số: V2015-03NV do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.
Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ " Hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam", Mã số: V2015-05NV, do TS Lê Đông Phương làm chủ nhiệm.
Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ " Nghiên cứu và góp ý những vấn đề chung, hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới", Mã số V2015-04NV, do TS. Nguyễn Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm.
Ngày 26/10/2016, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Không chính quy- Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn “Các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ nghiên cứu “Đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”, hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và UNESCO Hà Nội.
Ngày 19/10/2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng Chăm sóc-Gíáo dục trẻ dưới 36 tháng theo hướng lồng ghép- chi phí thấp ở Việt Nam"
Page 2/24 First Prev 1 2 3 4 5 .. Next Last